Algılanan Ebeveyn Akademik Başarı Baskısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaynak, S., Sevgili Koçak, S. & Kaynak, Ü. Measuring adolescents’ perceived parental academic pressure: A scale development study. Current Psychology (2021). https://doi.org/10.1007/s12144-021-01347-w

Sorumlu Yazar: 
Semih Kaynak
Geçerlik: 

Güvenirlik: 

Toplam 20 Madde
Psikolojik Baskı Boyutu (7 Madde)
Kısıtlama Boyutu (7 Madde)
Aşırı Yüksek Beklenti Boyutu (6 Madde)

Derecelendirme: 
1-Bana Hiç Uygun Değil 2-Bana Uygun Değil 3-Ne Uygun Ne Uygun Değil 4-Bana Uygun 5-Bana Tamamen Uygun
İletişim: