Koro Dersi Akademik Başarı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaya, Z. (2011). Koro eğitiminde yapılandırmacı yaklaşımın tutum, öz-yeterlik algısı ve akademik başarıya etkisi (Doktora tezi). İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Kaya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: