e-Öğrenme Stilleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gülbahar, Y. ve Alper, A. (2014). Elektronik Ortamlar için e-Öğrenme Stilleri Ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 39(171), 421-435.

Sorumlu Yazar: 
Ayfer Alper
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

7 alt boyut ve 38 madde
Görsel-İşitsel Öğrenme (m 1): İnsanların farklı deneyimlerine ilişkin paylaşımlarını dinlemekten çok hoşlanırım
Sözel Öğrenme (m 11): Fıkra ve hikâye anlatmayı çok severim.
Aktif Öğrenme (m 16): Yolda, çalışırken veya işte müzik dinlemekten çok hoşlanırım
Sosyal Öğrenme (m25): Grup çalışması gerektiren etkinlikleri ve projeleri daha çok tercih ederim
Bağımsız Öğrenme (m 29): Yönlendirilmiş olarak bağımsız çalışmayı tercih ederim
Mantıksal Öğrenme (m 33): Hesaplama gerektiren işlemlerle uğraşmayı severim
Sezgisel Öğrenme (m 35): En iyi “duygularımla ilişkilendirerek” öğrenirim

Derecelendirme: 
‘Hemen hemen her zaman’, ‘Sık Sık’, ‘Zaman zaman’, ‘Nadiren’ ve ‘Hemen hemen hiçbir zaman’ olmak üzere 5’li likert tipi dereceleme kullanılmıştır.
İletişim: