Sözel-Görsel Öğrenme Stilleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Burak, D. & Gultekin, M. (2021). Verbal-Visual Learning Styles Scale: Developing a scale for primary school students. International Journal on Social and Education Sciences (IJonSES), 3(2), 287-303. https://doi.org/10.46328/ijonses.171

Sorumlu Yazar: 
Durmuş BURAK
Geçerlik: 

Ölçme aracının kapsam geçerliği sağlanmıştır. Yapı geçerliği için AFA ve DFA yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçme aracının güvenirliği Cronbach Alfa ve test tekrar test teknikleriyle ortaya konulmuştur.

6’ıs Sözel Öğrenme, 6’sı Görsel Öğrenme olmak üzere toplam 12 maddeden oluşan form,

Çözmemi istedikleri soruları resim veya şekiller çizerek sorduklarında kolaylıkla anlarım (Görsel Öğrenme)
Derste anlatılan konuyu daha iyi anlamak için konu hakkında konuşmak isterim (Sözel Öğrenme)

Derecelendirme: 
Benim içim: 1= Hiç uygun değil, 2= Uygun değil, 3= Uygun, 4= Tamamen uygun
İletişim: