Felder-Soloman Öğrenme Stilleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çardak, Ç.S.,& Selvi, K. (2016). The construct validity of Felder-Soloman Index of Learning Styles (ILS) for the prospective teachers. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(2), 675-693.

Sorumlu Yazar: 
Çiğdem Suzan Çardak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: