E-öğrenme İçerik Geliştirme Araçlarına Yönelik İnanç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Biçer, A.U. (2019). E-öğrenme içerik geliştirme araçlarına yönelik inanç ölçeğinin geliştirilmesi ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesi (Yayınlanmaış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Uğur Biçer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: