E-Öğrenme Ortamları için Sosyal Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Keskin, S., Şahin, M., Uluç, S., & Yurdugul, H. (2020). Online learners’ interactions and social anxiety: the
social anxiety scale for e-learning environments (SASE). Interactive Learning Environments. https://doi.org/10.1080/10494820.2020.1769681

Sorumlu Yazar: 
Sinan KESKİN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1. E-öğrenme ortamlarında tartışma sayfalarında yazdıklarımın yanlış anlaşılacağından korkarım.

3. E-öğrenme ortamlarında tartışma sayfalarında eleştirilmekten korkarım.
4. E-öğrenme ortamlarında tartışma sayfalarında yazdıklarım hakkında neler düşünüldüğü beni fazlasıyla endişelendirir.
7. E-öğrenme ortamlarında tartışma sayfalarında yaptığım hatalar beni utandırır.
11. E-öğrenme ortamlarında tartışma sayfalarında gereksiz olduğunu bildiğim halde kaygı yaşarım.
18. E-öğrenme ortamlarında tartışma sayfalarında iletişim kurarken beni ateş basar/terlerim.
1. E-öğrenme ortamlarında tartışma sayfalarında soru sormaktan kaçınırım.
2. E-öğrenme ortamlarında tartışma sayfalarında soru sormak beni rahatsız eder.
4. E-öğrenme ortamlarında tartışma sayfalarında yardım istemekte zorlanırım.
7. E-öğrenme ortamlarında tartışma sayfalarında iletişim kurmamayı tercih ederim.
9. E-öğrenme ortamlarında tartışma sayfalarında soruları yanıtlamaktan kaçınırım.

Derecelendirme: 
7’li likert
İletişim: 
PDF: