Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kaya, S. ve Dağ, F. (2013). Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(1), 291-306.

Sorumlu Yazar: 
Sibel Kaya
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

7 alt boyut ve 46 madde
Teknoloji Bilgisi (TB) (7 m):
İçerik Bilgisi (İB) (12 m):
Pedagoji Bilgisi (PB) (7 m):
Pedagojik İçerik Bilgisi (PİB) (4 m):
Teknolojik İçerik Bilgisi (TİB) (4 m):
Teknolojik Pedagojik Bilgi (TPB) (6 m):
Teknolojik Pedagojik İçerik Bilgisi (TPİB) (7 m):

Derecelendirme: 
5’li derecelendirme (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: