E-Müşteri Algıları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ateş, V. (2017). E-Müşteri Algıları Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yönetim Bilişim Sistemleri Dergisi, 3(2), 15-31.

Sorumlu Yazar: 
Vildan Ateş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: