Web 2.0 Hızlı İçerik Geliştirme Öz-Yeterlik İnancı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Birişçi, S., Kul, Ü., Aksu, Z., Akaslan, D., & Çelik, A. G. S. WEB 2.0 Hızlı İçerik Geliştirme Öz-Yeterlik Algısını Belirlemeye Yönelik Ölçek (W2ÖYAÖ) gelirştirme çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 187-208.

Sorumlu Yazar: 
Salih Birişçi
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: