Türkçe Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Araçlarına/Çalışmalarına Karşı Tutumlarını Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Maden, S., ve Durukan, E. (2011). Türkçe dersi öğretmenlerinin ölçme değerlendirmeye ilişkin algıları. Milli Eğitim Dergisi, 41(190), 212-233.

Sorumlu Yazar: 
Sedat Maden
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: