Duyuşsal ve Bilişsel Empati Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yukay Yüksel, M., Okur, S., Akbulut, Z. & Kütük, H.(2020). Psychometric parameters of the Turkish Version of the affective and cognitive measure of empathy (ACME). International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 11(3), 1-15.

Sorumlu Yazar: 
Müge Yukay Yüksel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: