Duyusal İşlemleme Ölçeği Sınıf Formu (Sensory Processing Measure Main Classroom Form)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kasım, D. (2010). Duyusal İşlemleme Ölçeği Sınıf Formu’nun Türk çocuklarına uyarlanması (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Dilek KASIM
Geçerlik: 

İç tutarlık güvenirliğini belirlemek üzere yapılan analiz sonucunda Cronbach Alpha değeri α=0,94 olarak hesaplanmıştır. Cronbach Alpha katsayısının belirlenmesine ek olarak maddelerin iki eşdeğer yarıya bölünmesi ile elde edilen güvenirlik (split-half reliability) katsayıları da ayrıca hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Görme: Ders anlatılırken veya bir duyuru esnasında, tahtaya veya konuşan kişiye bakmak yerine, arkadaşlarına veya çevresine bakar.
Dokunma: Yaşıtlarının kazara dokunmasından rahatsız olur (saldırabilir veya geri çekilebilir).
Vücut Farkındalığı: Kutuları açmaya çalışırken içindekileri döker.
Denge ve Hareket: Ayakta dururken destek almak için duvarlara, mobilyalara veya diğer insanlara yaslanır.
Planlama ve Fikirler: Gösterilenleri doğru şekilde taklit etmede zorluk yaşar (hareketli oyunlar, hareketli şarkılar).

Derecelendirme: 
4’lü likert (1=hiçbir zaman – 4=her zaman)