Düzenleyici Duygusal Öz-etkililik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Totan, T. (2014). The Regulatory Emotional Self-efficacy Scale: Issues of reliability and validity within a Turkish sample group. Psychological Thought, 7(2), 144-155.

Sorumlu Yazar: 
Tarik Totan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: