Duygusal Olarak Kendini Açma Ölçeği (Emotional Self-Disclosure Scale)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Oral, E. A. (1994). İntihar girişimi olan kadınların duygularını açma davranışı ile kaygı durumları arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: