Duygusal Okuryazarlık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akbağ, M., Eminoğlu-Küçüktepe, S., & Eminoğlu-Özmercan, E. (2016). A study on emotional literacy scale development. Journal of Education and Training Studies, 4(5), 85-91.

Sorumlu Yazar: 
Müge Akbağ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Duygusal Farkındalık alt boyutu madde sayısı: 9 / Diğer insanların duygularını kolaylıkla hissederim.
Sosyal Yeterlik alt boyutu madde sayısı: 11 / Başkalarını incittiğimde nasıl özür dileyeceğimi bilirim.
Duyguları Anlama alt boyutu madde sayısı: 5 / Çoğu zaman fiziksel belirtilerini hissetmeme rağmen bu belirtilerin nedeni olan duygunun farkında değilimdir. (ters madde)
Duygusal Öz-yeterlik alt boyutu madde sayısı: 5 / Duygusal anlarımda kendimi gülünç, aptal, vb. durumlara düşürmekten korkarım. (ters madde)
Duyguları Düzenleme alt boyutu madde sayısı: 4 / İyi anlaşamadığım insanlara bile adil davranırım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: