Eşe Kendini Açma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çağ, P., & Yıldırım, İ. (2017). Eşe Kendini Açma Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 7(48),ISSN: 1302-1370.

Sorumlu Yazar: 
Pınar Çağ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: