Dijital Bağımlılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kesici, A., & Tunç, N. F. (2018). The development of the Digital Addiction Scale for the university students: Reliability and validity study. Universal Journal of Educational Research, 6(1), 91-98.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: