Duygusal Beceri ve Yetkinlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Vatan, S. (2015). Duygusal Beceri ve Yetkinlik Ölçeği’nin Türk örneklemindeki geçerlik ve güvenirlik çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 18(3), 97-106.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: