Durumsal Duygular Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Horzum, M. B., Duman, İ., ve Kaymak, Z. D. (2020). Durumsal Duygular Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 46-59.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Barış Horzum
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: