Durumsal Kendini Affetme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aydın, G., & Yerin-Güneri, O. (2017). Testing factor structure and reliability of Turkish version of State Self-Forgiveness Scale (SSFS). EJER 4th International Eurasian Educational Research Congress. Denizli, Turkey.

Sorumlu Yazar: 
Gökçen Aydın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: