Akademik Potansiyele Yönelik İnanç ve Duygular Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Akın, Ü. ve Yıldız, B. (2014). Akademik Potansiyele Yönelik İnanç ve Duygular Ölçeği’ nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 49 – 62. http://dx.doi.org/10.14686/BUEFAD.201428171

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği için doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayıları, akademik potansiyel memnuniyeti alt ölçeği için .75, algılanan akademik potansiyel alt ölçeği için .81 olarak bulunmuştur. Bu bulgular, ölçeğin geçerlik ve güvenirliğinin sağlandığını göstermektedir.

2 alt boyut ve 10 madde
Akademik Potansiyel Memnuniyeti (5 m): İstediğimde okulda başarılı olmamı sağlayacak doğal bir yeteneğim olduğunu bilmek bana haz veriyor.
Algılanan Akademik Potansiyel (5 m): Güçlü akademik beceriler geliştirebilmek için doğal bir yeteneğe sahip olduğuma inanıyorum.

Derecelendirme: 
7’li Lİkert (1= bana hiç uygun değil – 7= bana tamamen uygun)
İletişim: