Kontrasttan Kaçınma Ölçeği-Genel Duygular

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cömertoğlu, S. (2020). Kontrasttan Kaçınma Ölçeklerinin Türkçe uyarlaması, geçerliliği ve güvenilirliği [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Medipol Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Seher CÖMERTOĞLU
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: