Durumluk Sınav Kaygısı Ölçeği (DuSKÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin, A. (2019). Durumluk sınav kaygısı ölçeği (DuSKÖ): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 9(1), 78-90. doi: 10.24315/tred.450423

Sorumlu Yazar: 
Alper Şahin
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucu incelenen uyum iyiliği indekslerinin birçoğu (χ2/sd=1.72, CFI=.96, NNFI=.96, IFI=.96, RMSEA=.05, SRMR=.05) mükemmel seviyede uyum iyiliği değerlerini işaret etmiş ve ölçeğin 3 boyutlu yapısını doğrulamıştır. Detaylı geçerlik özellikleri için lütfen verilen linkteki makaleyi inceleyiniz.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alfa iç tutarlık katsayıları Bilişsel alt boyutu için .93, Psikososyal alt boyutu için .84, Fizyolojik alt boyutu için .85 ve
tüm ölçek için .94 olarak elde edilmiştir. Detaylı güvenirlik analizleri için lütfen makaleyi inceleyiniz.

Ölçekte Bio-Psikososyal alt boyutta 5, Bilişsel alt boyutta 9 ve Fizyolojik alt boyutta 8 olmak üzere toplam 22 madde bulunmaktadır. Ölçeğin tüm maddeleri için lütfen makalenin sonuna bakınız.

Fizyolojik Boyuttaki Maddeler : 1, 2, 5, 8, 11, 15, 17, 19
Bilişsel Boyuttaki Maddeler : 3, 4, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 22
Bio-Psikososyal Boyuttaki Maddeler : 6, 10, 12, 13, 21

Derecelendirme: 
4’lü Derecelendirme (1- Hiç, 2-Biraz, 3- Orta Düzeyde, 4-Çok)
İletişim: