Durumluk ve Sürekli Optimal Performans Duygu Durum-2 Ölçekleri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aşçı, F. H., Çağlar, E., Eklund, R. C., Altıntaş, A. ve Jackson, S. (2007). Durumluk ve Sürekli Optimal Performans Duygu Durum-2 Ölçekleri’nin uyarlama çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 18(4), 182-196.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: