Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sınav Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Devrilmez, E., Çiy, D., Bilgiç, M., Dervent, F. (2021). Beden Eğitimi ve Spor Dersi Sınav Kaygısı Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirliği / turkish validity and reliability of physical education and sport course exam anxiety scale. Beden Eğitimi ve Spor Araştırmaları Dergisi ,13 (1),1-13 .

Sorumlu Yazar: 
Dilem Çiy
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: