Ebeveyn Sınav Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Baytemir, K., & İlhan, T. (2018). Development of the Exam Anxiety Scale for Parents: A validity and reliability study. Electronic Journal of Research in Education Psychology, 16(1), 223-241.

Sorumlu Yazar: 
Kemal Baytemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: