Durumluk Optimal Performans Duygu Durum Ölçeği-2

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aşçı, F. H., Çağlar, E., Eklund, R. C., Altıntaş, A. ve Jackson, S. (2007). Durumluk ve Sürekli Optimal Performans Duygu Durum-2 Ölçeklerinin uyarlama çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 18(4), 182-196.

Sorumlu Yazar: 
F.Hülya Taşçı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

9 alt boyut ve 36 madde
Görev Zorluğu-Beceri Dengesi (4 m): Zorlandım; ama becerilerimin bu zorluğu yeneceğine inandım.
Eylem-Farkındalık Birleşimi(4 m): Düşünmeksizin doğru hareketleri yaptım.
Açık (net) Hedefler (4 m): Ne yapmak istediğimi çok iyi biliyordum.
Belirli Geri Bildirim(4 m): Performansım konusunda net bir fikre sahiptim.
Göreve Odaklanma (4 m): Dikkatimi tamamen yapmakta olduğum şeye odakladım.
Kontrol Duygusu (4 m): Yaptıklarımın kontrolü bendeydi.
Kendilik Farkındalığının Azalması (4 m): Başkalarının benim hakkımda düşünebilecekleri ile ilgilenmedim.
Zamanın Dönüşümü (4 m): Zamanın farklılaştığını hissettim (yavaşlıyor veya hızlanıyor).
Amaca Ulaşma Deneyimi (4 m): Etkinlikleri yapmaktan gerçekten zevk aldım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Tamamen Katılmıyorum – 5=Tamamen Katılıyorum)
İletişim: