Durumluk Öfke Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kalay, T. (2015). Spielberger’in Durumluk Öfke Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlaması ve geçerlilik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Tuba Kalay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: