Durumluk Meta-Duygu Ölçeği (DMDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kavcıoğlu, F. C. (2011). The role of meta-mood experience on the mood-congruency effect in recognizing emotions from facial expressions (Master’s thesis). Middle East Technical University School Of Social Sciences, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Fatih Cemil Kavcıoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: