Duygu Durum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, K., & Tabak, H. (2019). Öğretmen adaylarının duygu durumlarının farklı sınıflamalara göre incelenmesi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(4), 1441-1457.
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019..-473905

Sorumlu Yazar: 
Kamil Yıldırım
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: