Sürekli Optimal Performans Duygu Durum-2 (SOPDD-2) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Daşdan-Ada, E. N., Aşçı, F. H., Kazak-Çetinkalp, F. Z. ve Altıparmak, M. E. (2012). Sürekli Optimal Performans Duygu Durum-2 (Sopdd-2) Ölçeğinin beden eğitimi dersi için değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 23(2), 43-49.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: