Postpartum Spesifik Anksiyete Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Duran, S. (2019).Postpartum Specific Anxiety Scale (PSAS): Reliability and validity of the Turkish version. Perspectives in Psychiatric Care. https://doi.org/10.1111/ppc.12385

Sorumlu Yazar: 
Songül Duran
Geçerlik: 

Ölçek, tek faktör yüküne sahip bir yapıya sahiptir (0.30-0.58).

Güvenirlik: 

Ölçeğin Türkçeye uyarlaması Duran tarafından 2019 yılında yapılmış Cronbach alfa katsayısı, r= 0.91 olarak bulunmuştur.

51 maddeden oluşan ölçeğin her bir maddesinin yer aldığı faktördeki faktör yükleri incelendiğinde 1-2-15-46. (ingilizce) maddelerin faktör yüklerinin 0.30’un altında kaldığı belirlenmiştir. Bu nedenle bu 4 madde Türkçe formda yer almaması gerektiğine karar verilmiştir.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=Hiç, 2= Bazen, 3= Çoğu kez, 4= Neredeyse Her zaman
İletişim: