Doğum Sonrası Bağlanma Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Shafiq, M. (2010). Anne çocuk bağlaması ve aile durumu (Tıpta Uzmanlık). Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: