Doğum Sonrası Kadınlarda Posttravmatik Teşhis Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dikmen-Yildiz, P., Ayers, S., & Phillips, L. (2017). Screening for birth-related PTSD: psychometric properties of the Turkish version of the Posttraumatic Diagnostic Scale in postpartum women in Turkey. European journal of psychotraumatology, 8(1), 1306414.

Sorumlu Yazar: 
Pelin Dikmen-Yildiz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: