Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EPDÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yalçın,S.S.,Örün, E., Özdemir, P., Mutlu, B. ve Dursun, A.(2014). Türk Annelerde Doğum Sonrası Bağlanma Ölçeklerinin güvenilirliği. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 57, 246-251.

Sorumlu Yazar: 
S. Songül Yalçın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

EPDÖ tutarlılığı Cronbach alfa ile test edildi ve katsayı 0.78 olarak saptandı.

10 madde

Derecelendirme: 
4’lü Likert (0= evet, her zaman – 4= hayır, hiçbir zaman)
İletişim: