Doğum Sonrası Dönemde Annelerin Bebek Bakımına Yönelik Obsesif ve Kompulsif Davranışları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özdemir, K., Menekşe, D., & Çınar, N. (2019). Development of Obsessive and Compulsive Behaviors Scale of Mothers in Postpartum Period Regarding Baby Care: Validity and reliability. Perspectives in Psychiatric Care, 1-7. https://doi.org/10.1111/ppc.12445

Sorumlu Yazar: 
Kevser Özdemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: