Doğum Sonrası Fonksiyonel Durum Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özkan, S. ve Sevil, Ü. (2007). Doğum Sonrası Fonksiyonel Durum Envanterinin geçerlilik güvenilirlik çalışması. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(3), 199-208.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: