Posttravmatik Teşhis Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dikmen-Yildiz, P., Ayers, S., & Phillips, L. (2017). Screening for birth-related PTSD: psychometric properties of the Turkish version of the Posttraumatic Diagnostic Scale in postpartum women in Turkey. European Journal of Psychotraumatology, 8(1), 1306414. https://doi.org/10.1080/20008198.2017.1306414

Sorumlu Yazar: 
Pelin Dikmen Yıldız
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: