Menapoz Sonrası Kadınlarda Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Abay, H., & Kaplan, S. (2016). Validation and reliability of the Turkish Utian Quality-of-Life Scale in postmenopausal women. Menopause: The Journal of The North American Menopause Society, 23(4), 425-432. doi:10.1097/GME.0000000000000554

Sorumlu Yazar: 
Sena Kaplan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: