Sağlıklı Süt Çocuklarında Beslenme Tipleri ve Annelerin Bebek Beslenmesi Uygulamaları Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Arslan, N., Akbaş, A., Kameri, M., Korkmaz, Ö., Polat, B. ve Aydın, A. (2007). Sağlıklı Süt Çocuklarında Beslenme Tipleri ve Annelerin Bebek Beslenmesi Uygulamaları: Anket Çalışması. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 21(1), 1-5.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: