Babaların Bebek Bakımına Katılım Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kuruçırak, Ş. (2010). 4-12 aylık bebeği olan babaların, babalık rolü algısı ile bebek bakımına katılımı arasındaki ilişkİ (Yüksek Lisans tezi). Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

Sorumlu Yazar: 
Selin Kuruçırak
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1. Bir baba çocuğunu çocuk bahçesine
götürmelidir.
2. Baba evdeki tek otorite figürü olmalıdır.
3. Baba çocuğuna renkleri ve eşyaların
isimlerini öğretir.
4. Gerektiğinde çocuğunu döverek
cezalandırır.
5. Baba çocuğuyla oyun oynamalıdır.
6. Çocuğunun hangi televizyon programlarını
izlediğiyle ilgilenmelidir.
7. Gerektiğinde çocuğundan özür dilemelidir.
8. Her ne sebepten olursa olsun çocuğunun
yanında ağlamamalıdır.
9. Ergenlik dönemindeki çocuğuna cinsellik
konusunda bilgi vermelidir.
10. Hangi yaşta olursa olsun çocuğunun cinsel
konulardaki sorularını cevaplamalıdır.

Derecelendirme: 
5’li Likert
PDF: