Kadınların Vajinal Muayene Deneyimleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Afacan, M. (2018). Kadınların travayda vajinal muayene deneyimleri: Lewin’in ölçeğinin Türkçe uyarlamasının güvenirlik ve geçerlik çalışması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Sorumlu Yazar: 
Merve Afacan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: