Mağdurların Cinsel Deneyimleri Ölçeğİ

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tuz, C., Öksüz, M., E. ve Tekiner, S., A. (2015). Kadına Yönelik Şiddet Derecelendirme Ölçeği ve Mağdurların Cinsel Deneyimleri Ölçeği Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirliği. Eurasian Journal of Family Medicine, 4(2), 83-89.

Sorumlu Yazar: 
Canan Tuz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Kadına Yönelik Şiddet Derecelendirme Ölçeği’nin Cronbach alpha değerinin 0,979 olduğu ve güvenilirliğinin yüksek
düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Mağdurların Cinsel Deneyimleri Ölçeği’nin Cronbach alpha değerinin 0,738 olduğu ve güvenilirliğinin iyi düzeyde olduğu görülmektedir. Dokuz alt alanlı Kadına Yönelik Şiddet Derecelendirme Ölçeği varyansın %88,1’ini açıklarken iki alt alanlı Mağdurların Cinsel Deneyimleri Ölçeği varyansın %67,9’ini açıklamaktadır. Kadına Yönelik Şiddet Derecelendirme Ölçeği öğe yükleri sırasıyla 0,443-0,884 olarak bulunmuştur. Mağdurların Cinsel Deneyimleri Ölçeği korelasyon matriksi 0,574 olarak hesaplanmış ve en yüksek korelasyonun 4-8-9-10. sorularda olduğu bulunmuştur

Derecelendirme: 
İletişim: