Diyabette Komplikasyonlara İlişkin Risk Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Taskin-Yilmaz F., Karakoc-Kumsar, A., & Celik, S. (2018). The Turkish validity and reliability study of the Risk Perception Survey-Diabetes Mellitus Scale. International Journal of Caring Sciences. 11(3), 1597-1607

Sorumlu Yazar: 
Feride Taşkın Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: