Diyabet Güçlendirme Ölçeği-Kısa Form

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Jahanpeyma, P., Karaman, E., Yıldırım, Y., Şahin, S., & Şenuzun Aykar, F. (2020). Adaptation of Diabetic Empowerment Scale-Short Form to older individuals and to Turkish language: Validity and reliability study. The Eurasian Journal of Medicine, 52(2), 120-125. doi: 10.5152/eurasianjmed.2020.19155

Sorumlu Yazar: 
Fisun Şenuzun Aykar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: