Dizi İzleme Nedenleri Ölçeği ve Problemli Dizi İzleme ve Belirtileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demir, M., & Vural Batık, M. (2020). Dizi İzleme Nedenleri Ölçeği ile Problemli Dizi İzleme ve Belirtileri Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması. Online Journal of Technology Addiction and Cyberbullying, 7(2), 1-31.

Sorumlu Yazar: 
Melek DEMİR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: