Diyabetik Ayak Ülseri Ölçeği-Kısa Form

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Toygar, İ., Hançerlioğlu, S., Gül, S., Utku, T., Yıldırım Şimşir, I., & Çetinkalp, Ş. (2020). Turkish adaptation of Diabetic Foot Ulcer Scale–Short Form, The International Journal of Lower Extremity Wounds, 1-6. https://doi.org/10.1177/1534734620921036

Sorumlu Yazar: 
İsmail Toygar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: