Dinleme Özyeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kurudayıoğlu, M., ve Kana, F. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme becerisi ve dinleme eğitimi özyeterlik algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 245-258.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Kurudayıoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: