Eleştirel Dinleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Söylemez, Y. (2015). Ortaokul öğrencilerine yönelik Eleştirel Temel Dil Becerileri Ölçeklerinin geliştirilmesi (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Sorumlu Yazar: 
Yusuf Söylemez
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: